Registracija studentams

Studentų registracijos forma

Vardas, pavardė
Miestas, kuriame gyveni
Gimimo data
Ar šiuo metu studijuoji?
Kurioje aukštojoje mokykloje studijuoji?
Nurodyk savo studijų kryptį
Nurodyk savo studijų programą
Kursas, kuriame studijuoji
Telefonas
El. pašto adresas
Darbo patirtis
Kita patirtis
Ko tikiesi iš dalyvavimo projekte?
Kodėl manai, kad verta investuoti savo laiką dalyvavimui projekte ir laikinai skirti jam daugiau laiko kitų savo veiklų atžvilgiu?
Ar turi verslo idėją?
Jei turi verslo idėją trumpai ją aprašyk ir pagrįsk. Kodėl manai, kad ji turėtų būti sėkminga?
Jeigu neturi verslo idėjos, trumpai paaiškink, kodėl nori dalyvauti projekte ir kodėl būtum naudingas dalyvių komandos narys.
Įsipareigoju laikytis dalyvavimo projekte Taisyklių. Su taisyklėmis galima susipažinti DUK skiltyje.
Sutinku, kad projekto organizatoriams pateikti mano asmens duomenys būtų tvarkomi atitinkamai su dalyvavimo projekte Taisyklių nuostatomis. Su taisyklėmis galima susipažinti DUK skiltyje.
Patvirtinu, kad jei būsiu atrinktas (-a) į projektą, galėsiu dalyvauti visuose etapo BE BETTER mokymuose š.m. lapkričio 8 – 18 dienomis.
Jei nori, gali palikti projekto organizatoriams laisvos formos komentarą