Registracija dėstytojams

Dėstytojų registracijos paraiškos forma

Vardas, pavardė
Miestas, kuriame gyvenate
Gimimo data
Darbovietė, kurioje dirbate pedagoginį darbą
Užimamos pareigos ir darbo jose stažas
Dėstomi dalykai
Telefonas
El. pašto adresas
Verslo patirtis
Verslumo ugdymo patirtis
Ko tikitės iš dalyvavimo projekte?
Kodėl manote, kad verta investuoti savo laiką dalyvavimui projekte ir laikinai skirti jam daugiau laiko kitų savo veiklų atžvilgiu?
Kodėl būtumėte geras projekto dalyvis?
Įsipareigoju laikytis dalyvavimo projekte taisyklių. Su taisyklėmis galima susipažinti DUK skiltyje
Sutinku, kad projekto organizatoriams pateikti mano asmens duomenys būtų tvarkomi atitinkamai su dalyvavimo projekte Taisyklių nuostatomis. Su taisyklėmis galima susipažinti DUK skiltyje
Jei norite, galite palikti projekto organizatoriams laisvos formos komentarą