Morkos

Iš 134 dalyvių, dalyvaujančių I projekto lygyje „BE BETTER“, į II projekto lygį „PITCH IN“ pakviesime tik 60 dalyvių. 

Šie laimingieji bus atrenkami pagal surinktų taškų (morkų) skaičių. Kuo daugiau dalyvis surinks morkų, tuo daugiau jis turės galimybių pateikti į II projekto lygį. Žemiau rasite morkų rinkimo sistemos aprašymą ir papildomas užduotis, už kurių atlikimą galite gauti papildomų morkų.